Open projects

Data Engineer - Ruter

Start: 01.08.2022
Enddate: 30.08.2023
Allocation: 100%
Location: Ruter
Language: Scandinavian

Beskrivelse av anskaffelsen
Ruter ønsker en konsulent til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter, som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene BODS, SQL Server og Power BI.

Om oppdraget
Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og forvaltning av denne løsningen. Datavarehuset er kilden til styringsrapportering og månedlig oppfølging i tillegg til generell daglig rapportering i enhetene. Rapportering foretas i Powerpivot kube løsning, rapportering i Power BI og ved SQL Server spørringer.

Om rollen og arbeidsoppgaver
I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver, vil konsulentene også bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. Konsulenten vil jobbe med daglig forvaltning av datavarehuset i form av utvikling i BODS, MS SQL og Power BI

Eksempel på arbeidsoppgaver kan være:
− Utvikling eller endring av eksisterende ETL kode i BODS
− Implementering av endringer eller nyutvikling på SQL Server
− Utvikling i Power BI
− Test av data
− Analysering av nye innmeldte behov
− Forvaltning Utvikling av nye kuber innen Powerpivot kube

Ruter beveger seg mot ny data arkitektur hvor data streaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for Datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. Konsulentene vil rapportere ukentlig til systemansvarlig på Datavarehus. Vi ønsker roller som fyller sin beskrivelse i sin helhet. Se ellers ønskede kvalifikasjoner nedenfor.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
• Programmeringskompetanse innenfor MS SQL
• Erfaring med å utvikle Power BI
• Utvikling på Powerpivot kube
• Minimum 3 års erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
• Erfaring med noe cloud datavarehus (e.g snowflake, amazon redshift eller noe annen)
• Erfaring fra utvikling og implementering av datavarehus- og rapporteringsløsninger, inkludert
utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging.
• Kunne forene forretningsforståelse med bred teknisk kunnskap i gjennomføring av analyser.
• Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige
språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum n

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
• Erfaring fra transportvirksomhet
• Kjennskap med ETL-verktøy, og erfaring med bruk av BODS
• Utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
• Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
• Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
• Overvåkning i Management Console
• SAP CMC
• Design av univers (Information Design Tool)
• SQL Server og Database design
• Kjennskap til stream processering / data streaming og stream analytics med bruk av open source
teknologi.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet til tillegges vekt i vurderingen og følgende personlige egenskaper er ønskelig:
▪ Strukturert og nøyaktig, samt ha evne til å tenke helhetlig. Kvalitetsorientert.
▪ Evne til både å jobbe selvstendig og være teamorientert
▪ Evne til å fungere effektivt under tids- og arbeidspress
▪ God evne til å estimere tidsbruk ved gjennomføring av planlagte oppgaver.
▪ Gode kommunikasjonsevner
▪ Positive holdninger og væremåteB2
• Generell kildeanalyse, testplanlegging og Datavarehus design

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.