Open projects

Interaction Designer - Entur

Start: 01.08.2022
Enddate: 01.08.2023
Allocation: 100%
Location: Oslo / Remote
Language: Scandinavian

Entur AS har behov for 1 interaksjonsdesigner til Digital avdeling. Konsulenten skal bistå med interaksjonsdesignarbeid i Entur Digital, og hovedsakelig som designlead for team Varelager og Automat. Det forventes også bidrag til andre team som har designbehov. Per nå gjelder dette team Billettering og team Data.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

Interaksjonsdesigner vil ha en sentral rolle som ledende designer i teamet. Interaksjonsdesigner har ansvar for:
• Å implementere selskapets merkevare og designelementer i digitale flater som treffer brukeren.
• Å sikre gode helhetlige brukeropplevelser i tjenestene teamet leverer.
• Å sikre at teamet bruker metodikk som sikrer leveranser med kundeverdi (eks. DesignThinking, hypotese- og datadrevet utvikling).
• Å sikre at teamets brukergrensesnitt harmoniserer med andre løsninger i Entur.

Minimumskrav:
• Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur.
• Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
• Konsulenten skal ha minimum 4 års arbeidserfaring som interaksjonsdesigner.
• Konsulenten skal ha spisskompetanse på interaksjonsdesign med erfaring med grafisk design og brukeropplevelse inklusiv skriving av brukerhistorier.
• Konsulenten skal ha erfaring med smidig produktutvikling med kontinuerlige leveranser i et tverrfaglig devops-team.
• Konsulenten skal ha erfaring med design av både app og webløsninger.
• Konsulenten skal ha kompetanse innenfor brukertesting og prototyping.
• Konsulenten skal ha erfaring med verktøyene Jira og Confluence.
• Konsulenten skal ha erfaring med Figma eller tilsvarende.
• Konsulenten skal ha erfaring med utarbeidelse av design som er kompatibelt med React.
• Konsulenten skal ha erfaring med forvaltning av en merkevare levert av eksternt designbyrå.

Evalueringskrav:
• Grad av relevant erfaring fra tverrfaglig team som jobber med utvikling.
• Erfaring med utvikling av plassreservasjonssystemer eller tilsvarende.
• Erfaring med design for selvbetjente salgsautomater.
• Erfaring med Figma og arbeid med utvikling og bruk av skissebibliotek (libraries) og designsystem.
• Erfaring med å jobbe i organisasjon på tvers av flere team, herunder håndtere flere teams parallelt og sørge for helhetlig design på tvers av disse.
• Erfaring med å bistå i utvikling/bestilling av elementer til et illustrasjonsbibliotek.
• Erfaring fra samferdselssektoren.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være Enturs lokaler i Rådhusgata 5, 0151 Oslo. Det kan likevel være mulig å jobbe remote deler av tiden etter avtale med oppdragsgiver. Det forventes regelmessig oppmøte i Rådhusgata etter oppdragsgivers føringer.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.