Open projects

Junior Frontend / Fullstack Developer

Start: Primo/medio august 2022.
Duration: 2 years, with 1+1 years as option
Allocation: 100%
Location: Oslo

Om Mattilsynet
Mattilsynet skal sikre at mat og drikke som blir produsert og omsatt er trygg for forbrukerne, samt fremme
god plantehelse og god helse og velferd hos fisk og dyr. Mattilsynet skal også fremme helse, kvalitet og
forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden og ivareta miljøhensyn.

Oppdraget
Næringen betaler i dag omtrent 270 mill. kroner årlig i gebyrer og avgifter til Mattilsynet. Dette er et betydelig beløp og det er svært viktig at næringen og samfunnet kan ha tillit til at Mattilsynets ileggelse og innkreving gjennomføres på en korrekt måte.

Dagens gebyrforvaltning krever stor grad av manuelle prosesser og vurderinger fra saksbehandler, som er tidkrevende og ikke minst uforutsigbart for eksterne brukere. I tillegg stilles det en rekke ytre krav til hvordan gebyrordningene skal utformes og forvaltes, som Mattilsynet må oppfylle.

Produktteam gebyr har ansvar for å effektivisere og heve kvaliteten i gebyrforvaltningen i Mattilsynet. Dette gjøres blant annet med et nytt gebyrregelverk som muliggjør digitalisering og automatisering av prosessene for gebyrileggelse og internkontroll. Teamet skal utvikle og forvalte alle løsningene innenfor gebyrområdet, og er også ansvarlig for at gebyrordningene er enkle å forstå for Mattilsynets eksterne brukere.

Mattilsynet søker en utvikler som særlig skal bidra til frontend-utvikling. I tillegg til utvikling er det ønskelig at konsulenten kan bistå teamet i oppgaver i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, identifisert i samarbeid med produkteier og teknisk ansvarlig.

Må-ha krav
• Minimum 1 års relevant erfaring innen det aktuelle fagområdet.
• Minimum 3-årig høyere utdanning
• Erfaring med Java/type-script, React, redux, frontend-rammeverk generelt

Bør-ha krav
• Erfaring med Java, Kotlin eller tilsvarende
• Kompetanse på smidig utvikling av mikrotjenester
• Erfaring med selvstendig arbeid i mindre, smidige team/prosjekt
• Kompetanse på bruk av REST API
• Erfaring med frontend-design

Fordel:
• Erfaring med en eller flere av de ledende skyløsningene (AWS, GCP, Azure)
• Erfaring med Informasjonsforvaltning
• Erfaring med Utvikling i offentlig sektor

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.