Open projects

Backend Developer

Start date: 15.08.2022
Duration: 15.08.2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian (or other Scandinavian languages)


Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye ruterappen, RuterSalg til webapplikasjoner for bla. reiseplanlegging, B2B salg, kontaktskjemaer og hjemmelslager, baksystemer, samt produkter for ruteplanleggings- og saksbehandlingssystemer. Produktene og tjenestene eksponerer egenutviklede eller eksterne API-er samt konsumerer eksterne og interne datastrømmer.

Utviklerne vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller for samarbeidspartene innen Offentlig-Offentlig samarbeid (OOS) som pr. mars 2022 omfatter kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms Fylkestrafikk og Skyss.

Om domenet:
Teamet Grunnplattform salg&betaling støtter per i dag blant annet den nye Ruterappen, BrakarSalg, Troms Billett, VisitOslo, og Bysykkel i Rogaland, men vil i løpet av året støtte flere av Ruters og kollektivkameratenes behov for salg av billetter og gjennomføring betalinger. Teamet består av produktleder, teamlead, løsningsarkitekt, tekniske tester og utviklere. Teamet jobber etter devops-prinsipper og har jobbet både med forvaltning, feilretting og utvikling av sine tjenester.

Om rollen og arbeidsoppgaver:
Ruter jobber på ny teknologisk plattform på store deler av produktporteføljen, men jobber også med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i den nye plattformen. Den nye tekniske plattformen utvikles i Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka Streams.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:
- Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon. (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper, dvs. “You build it, you run it”. Instrumentering, logging og overvåkning, kvalitetssikring, testing ved automatiserte tester, produksjonssetting og driftsoppfølging er en del av utvikling og forvaltning)
- Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
- Bistå i valg av teknologi
- Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
- Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
- Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet
- Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
- Høyere relevant utdannelse, bachelor eller mer.
- Erfaring med å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. Minst 2 år.
- Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer), minst 1 år.
- Erfaring med utvikling i Kotlin, minst 2 år.
- Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes), minst 2 år
- Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med CI/CD, minst 2 år
- Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel DataDog, minst 1 år
- Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer, minst 2 år
- Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er, minst 2 år
- Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
- Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
- Erfaring med å utforme løsningsdesign
- Erfaring med PSPer som Aera, Nets, Vipps med flere
- Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.