Open projects

Technical Tester

Start date: 15.08.2022
Duration: 12 months
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian (or other Scandinavian languages)

Arbeidsoppgaver:
- Definere rutiner for DevOps sammen med tech lead og resten av utviklerteamet
- Bidra til å bygge teststrategi og velge test-rammeverk og verktøy tilpasset DevOps praksis
- Prioritere tiltak for automatisering sammen med tech-lead og resten av utviklerteamet
- Bidra til kompetanseheving innenfor testdomenet og bygge kvalitetskultur sammen med resten av utviklerteamet.
- Koordinere og følge opp testing med andre team i Ruter, ved testing som går på tvers av tjenester
- Forvalte test- og QA miljøer
- Enhets-, sikkerhets- og funksjonell testing sammen med resten av teamet

Ønskede kvalifikasjoner
- Praktisk erfaring i rollen som teknisk tester, testutvikler eller bakgrunn som utvikler med sterk interesse og praktisk erfaring med teknisk testing og verktøy, minst 4 år
- God erfaring med utvikling av automatiserte tester, minst 2 år
- Praktisk erfaring med DevOps i smidige team, og har gjerne vært involvert i oppsett av CI/CD pipelines på Gitlab eller lignende løsning, minst 2 år
- Kan vise til evne for hva som gir mest verdi å automatisere og teste, minst 2 år
- Erfaring med å utarbeide, vedlikeholde og utføre en testplan, minst 2 år
- God kunnskap om smidig utviklings- og testmetodikk for iOS, Android og Spring Boot, minst 3 år

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
- God kjennskap til rammeverk og dokumentasjon
- Kotlin eller Java
- Datadog
- Kubernetes
- Kafka
- Postman

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
- Jira
- Confluence

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.