Open projects

Database Consultant

Oppdragsbeskrivelse:
Du vil jobbe få i et team med hovedsakelig "in house" utviklere der databasegruppen består av i alt 7 personer. Vi jobber agilt med Azure DevOps og bruker avanserte verktøy som RedGate sammen med MS SQL Server. Vi har egne database-miljø for utvikling og test bygget rundt RedGate Clone og bruker Azure DevOps for kildekodekontroll.

For å lykkes er det helt essensielt at du er i stand til å forstå komplekse problemstillinger og oversette dette til strukturert SQL-kode i stored procedures. Mesteparten av vår forretningslogikk er implementert i databasen så du må være i stand til å raskt få oversikt og være så dreven at du kan lese og forstå eksisterende logikk siden du ofte må bygge videre på eksisterende kode.

Det er fordel om du har erfaring med SSIS og Azure Data Factory, noe som vi trolig vil jobbe mer med fremover.

Vi har god erfaring med å onboarde folk, men det vil forutsette at du har nødvendig erfaring for å lykkes. Vi driver ikke med som vi litt flåsete kaller "platearkiv", så liker du oppgaver som er "vanskelig" så er Eiendomsverdi rette stedet. Vi har kultur for å hjelpe hverandre for å sammen lykkes med oppgavene som løses.

Dersom du liker å jobbe med data er dette stedet. Spesielt om du alt har litt interesse for bolig og boligmarkedet. Vi henter data fra mange kilder og er "verdensmestre" i å sammenstille og kvalitetsøke disse dataene for å levere produktene våre på ulke flater fra WEB og API til komplekse PDF-rapporter og interaktive tjenester i Power BI.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.