Open projects

C# / .NET Utvecklare

Är du en erfaren C# / .NET utvecklare som söker nästa projekt? Är du intresserad av att jobba med kollegor som har lika stark kunskap som du inom Microsoft stacken? Om JA - kolla upp denna annons!

Vår kund som hjälper sina kunder att modernisera och digitalisera sina organisationer är ute efter mera kunskap till sina projekt. Kunden har väldigt bred erbjudande i Microsofts ekosystem med kring 500 anställda i Norden varav 100 befinner sig i Sverige. Dessa experter jobbar med olika slags projekt inom Microsoft Dynamics 365, Office 365, Microsoft Power Platform, Microsoft Data & Analytics platform och Azure. Kundens projekt innehåller e.g. hur deras kunder når sina kunder digitalt, hur den nya moderna affären drivs, hur en modern arbetsplats realiseras, hur tjänster säkert flyttas upp i molnet, och hur företaget kan dra nytta av ett datadrivet tillvägagångssätt. Kunden koncentrerar endast på Microsofts ekosystem.

Som konsult hos vår kund kommer du att jobba t.ex. med följande uppgifter:
- Översätta verksamhetens behov (krav) till informationsmodell och realiserbara funktioner i en designspecifikation
- Utveckla och vidareutveckla Microsoft Dynamics 365 CE utifrån framtagna designspecifikationer
- Utveckla och vidareutveckla integrationer utifrån framtagna designspecifikationer
- Testa och driftsätta framtagna lösningar
- Kvalitetssäkra dina leveranser i projekt för att säkerställa leveransgodkännande
- Verka som sakkunnig rådgivare och specialist inom arbetsområdet både vad gäller våra kunder och våra egna konsulter.
- Underhålla och vidareutveckla din kompetens inom arbetsområdet
- Design och framtagande av lösningsförslag


För att lyckas i projektet borde du hitta dig själv i dessa kompetensområden:
- Erfarenhet av systemutveckling i C# .Net
- Erfarenhet av att utveckla verksamhetssystem
- Arbetat med integrationer mot andra lösningar
- God kunskap om databaser och SQL
- Du har praktisk erfarenhet av Microsoft Azure
- Arbetat med Scrum eller annan Agil metod

Om du även behärskar någon av dessa, blir vår kund extra glad:
- Microsoft Dynamics 365 CE eller andra verksamhetssystem
- DevOps, Continuous Deployment, Continuous Integration
- Automatiserad Testning
- Javascript
- Jira
- Git

Längden: Längre projekt, kommer att informeras senare
Språk: Svenska och engelska
Omfattning: 100% (40h/vecka)
Location: Stockholm, Göteborg eller Sundsvall (+ flexibilitet att jobba remote)

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.