Open projects

Backend .NET - Stortinget

Startdate: 14.08.2022
Enddate: 31.10.2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en alternativt to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak).

Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i teamet med en alternativt to senior utviklere slik at alle planlagte utviklingsaktiviteter kan ivaretas på en god måte.Den nye løsningen, StorSak, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem), som er på en utdatert teknisk plattform, og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede.

Utvikling:
• Være med å utvikle funksjonelle og brukervennlige frontend-komponenter og brukergrensesnitt
• Jobbe i et lite team med scrum som gjennomføringsmetode, i tett samhandling med resten av prosjektet.
• Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Må-krav:
• Ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
• Ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå. Kravet til formell utdannelse kan oppveies av relevant erfaring og/eller kurs og sertifiseringer.
• Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
• Kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
• Ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
• Ha erfaring fra Azure DevOps og Git (minimum 2 år)
• Ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)
• Ha erfaring med bruk av XSD, XML og JSON i tjeneste- og datalagene
• Ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban.

Evalueringskrav:
• Bør ha erfaring som frontend utvikler. Erfaring med React er en fordel
• Bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code e.l.
• Bør ha kunnskap om moderne design patterns (CQRS, SOLID, SOA etc.)
• Bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.l. eller erfaring fra større prosjekter i privat virksomhet

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.