Open projects

Cloud / Backend Utvecklare

Vår kund söker en erfaren Backend / Cloud Utvecklare som har en stark bakgrund i arkitektur och molntjänster. Dessutom önskar de att hitta en person som har analytisk och metodisk mindset samt en förmåga att ifrågasätta och dela med sig sina åsikter. Kunden befinner sig i Göteborg.

I detta projekt kommer du att bidra med din kompetens inom molntjänster för att kunna skala upp kundens system. Arbetet börjar med att hitta och analysera flaskhalsar i systemet samt att föreslå lösningar som går i linje med den planerade trafikutvecklingen.

För att kunna lyckas i projektet måste du vara erfaren i systemutveckling, arkitektur och molnbaserade lösningar. Med tanke på kundens framtida planer är det viktigt att du är bekväm med Azure-tjänster med cloud-relaterad prestanda och techs som Elastic och NoSQL. Det nuvarande systemet är byggt som en SPA-applikation, och teknikerna innehåller Vue.js och en backend-del som består av ServiceStack, NET Framework 4.7.x och SQL Server.

Andra buzzwords i projektet är:

Microsoft Azure
Azure-tjänster
.NET Framework 4.7.x
SQL Server
ServiceStack
Vue.js
SQL-frågeoptimering
Kösystem,RabbitMQ eller liknande.
Elastic
NoSQL

Längd: Uppdraget börjar asap och fortsätter minst till 31.1.2023 (med möjlighet till förlängning)
Ort: Göteborg
Språk: Svenska
Omfattning: 100% (40h / vecka)

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.